Grand Mall, Варна

06.09. – „Трите прасенца“- ДКТ „Васил Друмев“, гр. Шумен

13.09. – „Полет, пролет и прозорец“ – ДКТ Търговище

20.09. – „Обувките, в история една“ по Пиер Грипари – Димитър Ялнъзов

27.09. – „Кучето, което се научи да лае“ – ДКТ „Дора Габе“, гр. Добрич