За първи път в България: Янис Нику и Никола Колев-Официално откриване / For the first time in Bulgaria: Iannis Nikou and Nikola Kolev - Official Op

 

Art Rental има удоволствието да ви покани на едно пътуване
ОТ ФАНТАЗИЯТА КЪМ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА

Съвместа изложба на Янис Нику – живопис, и Никола Колев – скулптура

Изкуството не познава граници, пред него няма предели, то не руши и не разделя, само гради и събира, превръща невъзможното във възможно и фантазията в реалност... А произходът на автора не определя националността на творбата, защото тя принадлежи на всички хора по света, през чиито очи успее да докосне душата им. Експонатите на Янис Нику (Гърция) и Никола Колев (България) ще бъдат изложени в Towers Gallery в София (ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев” 5А - Софарма Бизнес Център) от 19.10 до 16.11.2015 г.

Официално откриване: на 22.10.2015 г. от 19 ч. с почетен гост г-н Димостенис Стоидис, посланик на Република Гърция в България, и специалното посещение на Брайън Чоут, Директор на London Art Collective!

Заповядайте!
------------------------------------------
Art Rental has the pleasure to invite you to a journey 
FROM FANTASY TO REALITY 

A common exhibition of Yannis Nikou – art paintings and Nikola Kolev – sculpture 

Art does not know boundaries. There are no limits to it, it does not break down and separate, it only builds and gathers, turns the impossible into possible, and the fantasy into reality…And the origin of the artist does not define the nationality of art, because it belongs to all people in the world, through the eyes of which it can touch their souls. The art pieces of Yannis Nikou /Greece/ and Nikola Kolev /Bulgaria/ will be presented in Towers Gallery in Sofia /Iztok living quarter, 5A Lachezar Stanchev Str., Sopharma Business Towers/ from 19th Oct to 16th Sept 2015.

The official opening will be on 22nd Oct 2015, at 7pm, with Honorary Guest Mr. Dimostenis Stoidis, Ambassador of Greece in Bulgaria, and the special attendance of Mr. Bryan Choat, Director of the London Art Collective. 

Welcome!

 

 

 

 

Дата: 22.10.2015г.

Час: 19:00ч.

Място: Mall of Sofia, ет. + 1

 

Актуално

Театрална програма Grand Mall Варна
Четвъртък, 21 Август 2014
Заповядайте всяка неделя на нашите спектакли в Grand Mall Варна
виж повече
Театрална програма за BULGARIA MALL
Петък, 11 Юли 2014
Заповядайте всяка неделя в партера на Bulgaria Mall и представленията на куклени театри "Патиланчо", "Ариел", "Жар", "Илкова"
виж повече