Симеон Кръстев

Художник / Живопис

Творецът Симеон Кръстев е отличен с наши и международни награди, сред които са и почетна грамота, Златна карта и Златна значка "За принос към авторитета на европейската култура" от Европейския форум на експертите към Академията за Международно признати лидери в науката и в изкуството.
Симеон Кръстев е водещо име в съвременното ни изкуство. 

Завършил Художествената академия в гр. Лодз, Полша през 1975 г., той работи в областта на графичния дизайн, живописта и художественото оформление на пощенски марки, монети, фирмени лога.Дългогодишен плакатист на Софииската опера и балет.

Маслената живопис го интригува с необозримата си възможност да изразява мислите и чувствата си в диапазона от майсторски изработения детайл до сложната, метафорична полуабстрактна, полуфигуративна образност. 

Участвал е в изложби в България и в чужбина. В галерията на Шипка 6 - СБХ, Галерията" Райко Алексиев" и много други. 

Картини на Симеон Кръстев притежават колекционери от България, Франция, Израел, Полша.
Носител е на награди за живопис,плакати,пощенски марки,юбилейни монети и др.